Czy warto zrobić kurs na drona?

Drony są obecnie już dosyć powszechnie stosowane, a jednocześnie przez wielu uznawane bardziej za zabawki, a nie latający sprzęt użytkowy. Owszem, faktem jest, że drona można używać wyłącznie dla rozrywki, traktując ten jako model latający, a nie sprzęt do wspomagania pracy, ale nie bez pewnych zasad.

Według ustawodawstwa europejskiego, a więc i również polskiego, dron jest uznawany za bezzałogowy statek powietrzny (BSP) i jego eksploatacja związana jest w związku z tym z ryzykiem. W celu ograniczenia zagrożenia wypadkami z udziałem dronów wszystkie loty BSP muszą być przeprowadzane z pewnymi ustalonymi odgórnie zasadami.

Pilotowanie drona – czy niezbędne są kwalifikacje?

Owszem, prawo dopuszcza możliwość pilotowania drona bez jakichkolwiek uprawnień, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze bezzałogowy statek powietrzny nie może mieć masy wyższej od 250 g, czyli ćwierć kilograma i nie może być wyposażony ani w aparat fotograficzny, ani w kamerę. Innymi słowy, przykładowe sfotografowanie lub sfilmowanie ślubu z lotu ptaka bez uprawnień nie jest akceptowane przez prawo.

Praktycznie wygląda to tak, że można latać dronami jedynie zabawkowymi, pilotowanie drona zadaniowego musi zostać poprzedzone szkoleniem oraz rejestracja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli ktoś ma zamiar dokumentować wspomniane śluby albo używać drona dla robienia filmików na YouTube, musi zostać zarejestrowany. Tylko operator bezzałogowych statków powietrznych ma prawo pilotować drony profesjonalne i półprofesjonalne, czyli cięższe.

Kurs podstawowy w kategorii otwartej

Odnośnie do lotów niskiego ryzyka, czyli tzw. kategorii otwartej, wystarcza przejście szkolenia oraz zdanie testu na stronie ULC. Loty w tej kategorii mogą być wykonywane dronem o wadze nieprzekraczającej 25 kg, w zasięgu wzroku pilota oraz na pułapie nie wyższym od 120 metrów. Kategoria otwarta dronów jest jeszcze podzielona na trzy podkategorie, gdzie wyznaczone są bardziej szczegółowe wymogi dla pilotów wraz z pewnymi ograniczeniami operacyjnymi.

Kurs na pilota drona UAVO VLOS i FPV – jakie uprawnienia?

Do wykonywania lotów z parametrami wykraczającymi poza kategorię otwartą niezbędne jest… prawo jazdy na drony. Oczywiście nie nazywa się to w ten sposób, ale do wykonywania lotów poza zasięg widzenia, do latania nad miastem, czyli nad ludźmi, niezbędne są uprawnienia UAVO VLOS i FPV potocznie traktowane jako właśnie prawo jazdy na drony.

W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. kategorią szczególną, gdzie również istnieje kilka wariantów uprawnień, które fachowo nazywane są krajowymi scenariuszami standardowymi – skrót z ang. NSTS.

Do wykonywania lotów dronem o masie startowej 4 kg, niezbędne jest przejście szkolenia na pilota BSP, które dotyczą scenariusza NSTS-1. Tego typu szkolenie jest już profesjonalne, a po jego przejściu i zdaniu egzaminu uzyskuje się dokument zwany licencja ULC na drona.

Kursanci uczą się na szkoleniu operowania dronem oraz nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przeprowadzania bezpieczeństwa operacji. Wykładowcy uczą m.in. jak samodzielnie wyznaczać bezpieczne odległości od ludzi i budynków, jak latać bez wsparcia GPS, a jedynie opierając się o obraz z kamery drona i wskazania z danych aplikacji Litchi. Uzyskanie licencji ULC na drona daje prawo do wykonywania lotów rekreacyjnych i komercyjnych, czyli fotografowania i nagrywania filmów z lotu ptaka, czy monitorowania zadanego terenu.