Czy nagrywanie kierowców dronem jest legalne?

Należy wiedzieć, że zgodnie z aktualnymi przepisami o ruchu drogowym policyjne drony mieszczą się w definicji urządzeń rejestrujących. Nagrania z nich mogą być dowodem w sprawie sądowej. Policja może więc korzystać z dronów jako materiału dowodowego i wystawiać na ich podstawie mandaty. Lub kierować wnioski o ukaranie kierowcy.

Trzeba wiedzieć, że z reguły dane te przekazywane są do policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zatrzymują osobę popełniającą wykroczenie. Pamiętać należy jednak o tym, że wówczas konieczne jest przy tym jednoznaczne udowodnienie winy prowadzącego dany pojazd.

Czy mimo wszystko przepisy są jasne, czy nie ma jakichkolwiek wątpliwości?

Należy wiedzieć, że wątpliwości może budzić jedynie to, czy nie jest przy tym naruszana prywatność i wizerunek osób postronnych – pasażerów. Nagrywanych przez drony niejako przy okazji. Nie ma tu na razie jasnych wytycznych. Można posiłkować się więc ogólnymi przepisami RODO.

Podsumowując, należy jasno stwierdzić, że drony wykorzystywane są w walce z piratami drogowymi.